Avanza 3.16.1 APK

Download Avanza 3.16.1.apk apk Black files version 3.16.1 se.avanzabank.androidapplikation Size is 11537175 md5 is 7f0f7876d1aa0375e7448b24588a10e1 Updated In 2017-12-20 By Avanza Bank AB This Version Need Lollipop 5.0 API level 21 or higher

  • Comid: se.avanzabank.androidapplikation
  • Keywords:avanzabank,androidapplikation,finance,avanza
  • Version: 3.16.1 (576 code)
  • Dev: Avanza Bank AB
  • Requirement: Lollipop 5.0 API level 21 or higher
  • Updated: 2017-12-20
  • size: 11.00 MB (11537175 Byte)
  • MD5: 7f0f7876d1aa0375e7448b24588a10e1
  • Cpu:
  • Screen: SMALL
Avanza 3.16.1 News
Från och med den här versionen så inför vi kunskapsprövning vid handel av komplicerade instrument som t ex derivat och börshandlade produkter. Detta på grund av nytt värdepappersregelverk. Vi har även gjort buggfixar och designjusteringar.
Last Version Download Market
3D:C0:9A:49:95:46:EB:A6:9F:DC:6F:55:2F:48:6E:73:B1:A5:95:9A
CN=Martin Tyren, OU=Avanza Bank, O=Avanza Bank, L=Stockholm, ST=Sweden, C=se

Other Avanza APK Versions For Android