Avanza 3.1.0 APK

Download Avanza 3.1.0.apk apk Black files version 3.1.0 se.avanzabank.androidapplikation Size is 4859743 md5 is ced87929aecd5741ec3558756fa8f679 Updated In 2016-04-28 By Avanza Bank AB This Version Need Lollipop 5.0 API level 21 or higher

  • Comid: se.avanzabank.androidapplikation
  • Keywords:avanzabank,androidapplikation,finance,avanza
  • Version: 3.1.0 (500 code)
  • Dev: Avanza Bank AB
  • Requirement: Lollipop 5.0 API level 21 or higher
  • Updated: 2016-04-28
  • size: 4.63 MB (4859743 Byte)
  • MD5: ced87929aecd5741ec3558756fa8f679
  • Cpu:
  • Screen: SMALL
Avanza 3.1.0 News
Från och med den här versionen erbjuder vi utökad information om börshandlade fonder, certifikat, warranter, mini futures, optioner, terminer och obligationer. Vi har också gjort en hel del allmänna förbättringar och buggfixar.
Last Version Download Market
3D:C0:9A:49:95:46:EB:A6:9F:DC:6F:55:2F:48:6E:73:B1:A5:95:9A
CN=Martin Tyren, OU=Avanza Bank, O=Avanza Bank, L=Stockholm, ST=Sweden, C=se

Other Avanza APK Versions For Android